ἀνιχνεύσομεν

ἀνιχνεύσομεν
ἀνιχνεύω
track
aor subj act 1st pl (epic)
ἀνιχνεύω
track
fut ind act 1st pl
ἀ̱νιχνεύσομεν , ἀνιχνεύω
track
futperf ind act 1st pl (doric aeolic)
ἀνιχνεύω
track
aor subj act 1st pl (epic)
ἀνιχνεύω
track
fut ind act 1st pl
ἀνῑχνεύσομεν , ἀνιχνεύω
track
futperf ind act 1st pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”